Ontwikkelingen in allochtonenonderzoek

Haluk Arslan, directeur erc research, over ontwikkelingen in allochtonenonderzoek Afgelopen twee decennia zijn er talloze onderzoeken gedaan naar vraagstukken met betrekking tot ‘nieuwe Nederlanders’, oftewel categorisch genoemd ‘allochtonen’. Uitgevoerde onderzoeken zijn meestal kwantitatief met dataverzamelingstechnieken van mondelinge interviewinstrumenten. Dankzij deze onderzoeken, grotendeels exploratief van aard, heeft de overheid haar beleid vastgesteld en heeft de academische […]