OpdrachtUitvoering van opengesprekken met moeders van peuters
OpdrachtgeverVerwey-Jonker Instituut
WerkterreinOnderwijs, Opvoeding
VeldwerkgebiedLandelijk
Periode veldwerk2013