OpdrachtUitvoering van mondelinge interviews onder Turkse Amsterdamers
OpdrachtgeverUvA-AMC Sociaal Geneeskunde Amsterdam
WerkterreinGezondheidszorg
VeldwerkgebiedAmsterdam
Periode veldwerk2013