OpdrachtUitvoering van mondelinge interviews onder Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en autochtone Nederlandse ouderen (55 +ers)
OpdrachtgeverUvA-AMC Sociaal Geneeskunde Amsterdam
WerkterreinOuderenzorg
VeldwerkgebiedAmsterdam
Periode veldwerk2012-2013